مقررات راجع به ثبت شركت ها و نشر شركتنامه

مقررات راجع به ثبت شركت ها و نشر شركتنامه :

با اشاره به اينكه يكي از راه هاي فعاليت اقتصادي ان هم در جوامع مختلف ثبت شركت است

و اينكه يك شركت پس از جمع شدن چندين شريك يا سهامدار يا يك موسسه كه تمامي ان ها هدف هاي مشتركي دارند و ان هم براي رسيدن به اهداف خود است تشكيل مي شود و اين شركا يا سهامداران هر شركت مي تواند شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشند.

همان طور كه گفته شد هر شركتي داراي يك هدف مي باشد كه توسط شركا يا موسسين و سهامدار ها تشكيل مي شود و مابين يكديگر يك قرار دادي را امضا مي كنند كه اين قرار داد چهار چوبي از اساسنامه است كه داراي مفاد مختلفي مي باشد تشكيل مي گردد.

قوانين ثبت شركت :

ثبت كليه ي شركت هاي مذكور در اين قانون ها الزامي بوده و تابع جميع مقررات قانون تمامي ثبت شركت ها است

لازم به ذكر است كه اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن يك شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه اعلام خواهد شد .

اگر اين دو قانون رعايت نشود بطلان عمليات شركت اعلام مي شود و هيچ يك از شركا نمي توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با ان ها معامله كرده اند عذر قرار دهند و وقتي كه شركتي در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات قانون تمام ثبت شركت ها و قسمتي كه در نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود در هر حوزه جداگانه انجام مي گردد.

 (هر گونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشريات و ..... به طور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت هاي تعاوني صادر مي شوند سرمايه شركت صريحا بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه اي كه پرداخته نشده و فقط قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحا معين شود شركت مختلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.

نكته : شركت هاي خارجي كه به وسيله ي شعبه يا نماينده در ايران مشغول به تجارت هستند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشريات خود در ايران مشمول مقررات قانون بالا خواهند بود )

مقررات مختلف ديگر :

مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركا يا وارث ان ها راجع به معاملات شركت ( در مواردي كه قانون شركا يا وارث ان ها را مسئول قرار داد) پنج سال است . مبدا مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد

در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكارحق مطالبه پيدا كرده

نكته : دعوائي كه سنخا تابع مرور زمان كوتاه تري بوده يا به موجب اين قانون مرور زمان طولاني تري براي ان معين شده از مقررات اين ماده مستثني است

رويه ي عملي شدن ثبت شركت ها :

در اداره ي ثبت شركت ها فرم هاي اسناد موجود است مي توان اين فرم هاي نمونه را از اداره ثبت شركت ها تكميل كرد و ذيل تمام اوراق بايد توسط همه ي شركا ( موسيسن ) امضاء شود سپس هزينه اي بابت تعيين نام شركت به بانك واريز كرده و چند نام كه واژه ي بيگانه نبوده و فاقد سابقه ي ثبت بوده و داراي معنااست و با فرهنگ اسلامي مطابقت دارد انتخاب كرده و به (( واحد تعيين نام )) اداره ي ثبت شركت معرفي و موافقت ان واحد را در باره ي نام تعيين شده اخذ كرده و سپس همه ي مدارك به (( قسمت پذيرش مدارك )) اداره ي مربوط تحويل و رسيد دريافت مي شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي شود .

تعيين نام هم فقط در تهران انجام مي شود

و شركت هاي كه در ساير شهر ها به ثبت مي شوند جهت تعيين نام به تهران معرفي مي شوند 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط mmm | ۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱:۱۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |